11/20/2009


O Ministro de Educación acaba de inaugurar un novo espazo virtual para compartir o pracer da lectura. O seu nome é "Leer.es", e será a plataforma onde poderemos intercambiar as nosas experiencias tanto no noso papel de lectores, como de docentes ou de pais. É un lugar de participación e aprendizaxe, que medrará coas aportaciòns de todos. Atrévete a ser dos primeiros en visitalo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario