12/04/2013

4 de decembro

Como todos os "Días Internacionais de...", o de hoxe, adicado aos discapacitados ten un sabor amargo. Parece que reservamos un día no ano para lembrarnos de que están aquí, e que temos que pensar nun mundo no que non se sintan incómodos. Todos os días son días de todos, porque todos os días espertamos e temos que afrontar dificultades, cada un as súas. Por iso publicamos este video, para comprender que para que a súa diferencia non se convirta en inxustiza, todos debemos coñecernos e querernos mellor. 
Agora que se achega o "Día da Constitución", é recomendable lembrar que no seu artigo 14 di que "os españois somos iguais diante da lei". Neste video tamén nos lembran que "os estranxeiros (...) gozarán en España das liberdades públicas que garantiza o presente Título nos termos que establezan os tratados e a lei."

Ningún comentario:

Publicar un comentario