10/03/2010

Ler "El Quijote"

Xa dispoñible para quen queira participar:Os usuarios que desexen tomar parte na iniciativa deberán entrar na páxina www.youtube.com/elquijote e facer clic no botón «participar». Nese momento asignaraselles automáticamente un fragmento e disporán de 6 horas para preparar un video coa súa lectura e subilo a YouTube. Se, transcurrido este tempo non tivesen colgado a gravación, o texto adxudicaráselle a outro usuario. A supervisión dos videos seleccionados estará a cargo dun equipo do "Centro de Estudios Cervantinos", con sede en Alcalá de Henares (Madrid).
(Fonte: whatsnew.com)

Ningún comentario:

Publicar un comentario